Khóa Học

Hiện tại SIJA đang tổ chức 2 khóa học , một khóa học dài hạn 2 năm và một khóa học ngắn hạn 1.5 năm ( 18 tháng ) .
Xin hãy vui lòng tham khảo những điều sau để hiểu thêm về khóa học Bạn đang tìm kiếm . Trong thời gian tới đây Chúng Tôi sẽ tăng số lượng các khóa học , nếu Bạn chưa tìm được khóa học nào phù hợp với mình xin vui lòng liên hệ với Nhà Trường để biết thêm chi tiết hoặc vui lòng xem lại trang chủ của Trường.

Khóa học 2 năm

Số Học Viên trong lớp: 10~20 Học Viên
Thời gian nhập học: Tháng 4
Thời gian tốt nghiệp: Tháng 3
Học phí năm nhất: ​730,000 JPY
Học phí năm thứ 2: ​680,000 JPY
Phí kí túc xá (Phí kí túc xá 3 tháng): ​​60,000 JPY~
Chi Phí khác: • Bảo hiểm y tế
• Bảo hiểm Du Học Sinh
• Khám sức khỏe
• Khám sức khỏe
Trình độ tiếng Nhật: ​​Mức tương đương N5

Khóa học 1.5 năm

Số Học Viên trong lớp: 10~20 Học Viên
Thời gian nhập học: Tháng 10
Thời gian tốt nghiệp: Tháng 3
Học phí năm nhất: ​730,000 JPY
Học phí năm thứ 2: ​340,000 JPY
Phí kí túc xá (Phí kí túc xá 3 tháng): 60,000 JPY~
Chi Phí khác: • Bảo hiểm y tế
• Bảo hiểm Du Học Sinh
• Khám sức khỏe
• Khám sức khỏe
Trình độ tiếng Nhật: Mức tương đương N5


Saitamaken, Kumagayashi, Honcho 1-214
住所: 埼玉県熊谷市本町1-214

© 2017 SIJA - All Rights Reserved