Nhập học

Thời gian nhập học , thời gian khóa học , hạn chót và học phí

Nhập học tháng 4
Thời gian khóa học
2 năm
Hạn nộp hồ sơ vào SIJA Tháng 10
Xin xác nhận Tư Cách Cư Trú tại Cục Xuất Nhập Cảnh Tháng 11
Nhận kết quả Tư Cách Cư Trú Tháng 2
Hạn nộp học phí hàng năm Tháng 3
Gửi kết quả Tư Cách Cư Trú Tháng 3
Nhập học tháng 10
Thời gian khóa học 1 năm 6 tháng

 

 

 

Hạn nộp hồ sơ vào SIJA Tháng 5
Xin xác nhận Tư Cách Cư Trú tại Cục Xuất Nhập Cảnh Tháng 6
Nhận kết quả Tư Cách Cư Trú Tháng 8
Hạn nộp học phí hàng năm Tháng 9
Gửi kết quả Tư Cách Cư Trú Tháng 9

 

Nộp hồ sơ

 

Người nộp đơn
1. Đơn nhập học
2. Bằng tốt nghiệp
3. Bảng điểm
4. Bản sao Hộ Chiếu
5. Ảnh (6 chiếc, 4cm×3cm . không nền ,không đội mũ)
Người bảo lãnh tài chính
1. Gấy chứng nhận mối quan hệ giữa Người bão lãnh tài chính và Người nộp đơn
2. Giấy chứng nhận số dư tài khoản
3. Giấy xác nhận Công Việc
4. Giấy xác nhận thu nhập
Tài liệu bổ sung
Người nộp đơn mang Quốc Tịch Trung Quốc
Bằng tốt nghiệp (Bản gốc)
Bản thông báo chứng nhận học tập
Giấy chứng nhận học tiếng Nhật ( hồ sơ liên quan đến quá trình học tiếng Nhật )
Bản sao số dư tài khoản ( hiện tại )
Người nộp đơn mang quốc tịch Việt Nam
Bằng tốt nghiệp (Bản gốc)
Bản thông báo chứng nhận học tập
Giấy chứng nhận học tiếng Nhật ( hồ sơ liên quan đến quá trình học tiếng Nhật )
Bản sao sổ tiết kiệm có liên quan đến Giấy chứng nhận số dư tài khoản
Bản sao Chứng Minh Thư Nhân Dân (Người nộp đơn và Người bảo lãnh tài chính)
Giấy khai sinh
Bản sao Sổ Hộ Khẩu


Saitamaken, Kumagayashi, Honcho 1-214
住所: 埼玉県熊谷市本町1-214

© 2017 SIJA - All Rights Reserved